همایش آینده 1

عناوین این همایش

محتوای همایش :

حضور جناب مهندس در 

نتیجه همایش : 

سخنرانی و دریافت لوح سپاس و دو مدرک بین المللی در خصوص 

گالری تصاویر این همایش

ویدئو همایش