همایش چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور

عناوین این همایش

محتوای همایش :

حضور جناب مهندس در سومین اجلاس سراسری چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور

نتیجه همایش : 

سخنرانی و دریافت لوح سپاس و دو مدرک بین المللی در خصوص ایجاد اشتغال و  کار آفرینی .

گالری تصاویر این همایش

ویدئو همایش